Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

catchdimoment
3802 6dbf 390
Reposted fromgrobson grobson viadoubleespresso doubleespresso
catchdimoment
2252 0b86 390
Reposted fromnutt nutt viacompletelydifferent completelydifferent

May 10 2019

catchdimoment
1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viatobecontinued tobecontinued

April 27 2019

catchdimoment
9966 cc9d 390
catchdimoment
6790 692c 390
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
2921 4ad7 390
Wasted_pleasures
Reposted fromWilalena Wilalena viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
catchdimoment
1744 e57f 390
Reposted fromsoSad soSad vianiskowo niskowo
catchdimoment
0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends vianiskowo niskowo
catchdimoment
2505 d5ba 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
catchdimoment
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
catchdimoment
7438 bbce 390
Reposted fromnazarena nazarena vianiskowo niskowo
catchdimoment
0953 444c 390
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
2540 6944 390
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
8599 fa4d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra

April 25 2019

catchdimoment
3189 af6a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarioneta marioneta
catchdimoment
Nigdy nie mów "nie mogę". Powiedz sobie za to: "będę starał się dotąd, aż mi się uda".
— Richard Branson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
catchdimoment
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine vianivea nivea
catchdimoment
2671 ae82 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl