Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

8463 2d65 390
Reposted from1love1hope 1love1hope viabanshe banshe
catchdimoment
9847 8c6e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna

June 29 2017

catchdimoment
5991 32fe 390
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss

June 27 2017

catchdimoment
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielki.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
catchdimoment
0790 13a6 390
Reposted fromframboise framboise vianiskowo niskowo
catchdimoment
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

June 22 2017

catchdimoment
3177 948c 390
Reposted fromintrigante intrigante viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
You know, all that really matters is that the people you love are happy and healthy. Everything else is just sprinkles on the sundae.
— Paul Walker
Reposted byBalladynaMsSuzannamyinstantneedlalunaTigerleoutoflovebadassfromhellbesomeoneelsealliwantisyoucytatyhoudasomewhereonlyweknowwhizzkidcomiendoliricagumisiowelovepoolungaciorhaszraa
catchdimoment
1534 d9ee 390
Reposted fromoutline outline viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
catchdimoment
1042 fa0a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
catchdimoment
6512 fa85 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss

June 21 2017

catchdimoment
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic vianoisetales noisetales
catchdimoment
Reposted fromoll oll viacukierpuderx3 cukierpuderx3

June 20 2017

catchdimoment
Reposted frommayamar mayamar viasadporn sadporn
catchdimoment
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
catchdimoment
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl