Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

catchdimoment
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment

September 26 2017

catchdimoment
4011 d5e2 390

September 25 2017

catchdimoment
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadualistycznie dualistycznie
catchdimoment

Chopped Romaine Salad with Blue Cheese

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasmejdi smejdi
catchdimoment
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat viasmejdi smejdi
catchdimoment
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viasmejdi smejdi
catchdimoment
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapleassure pleassure
6327 a28f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapleassure pleassure
catchdimoment
2882 9a5a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBornInMay BornInMay
How amazing it is to find someone who wants to hear about all the things that go on in your head.
— (via queensummit)
Reposted fromunco unco viaRekrut-K Rekrut-K

September 15 2017

0415 9289 390
Reposted fromBeesneeze Beesneeze viakotfica kotfica

August 28 2017

catchdimoment
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies
catchdimoment
8394 9689 390
.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatkad katkad
6358 d7cc 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viakatkad katkad
catchdimoment
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viatulele tulele
catchdimoment
6600 7311 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialanuch lanuch

August 25 2017

catchdimoment
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamefir mefir
catchdimoment
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
catchdimoment
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl