Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

catchdimoment
8224 5750 390
Reposted fromdafil dafil viatfu tfu
catchdimoment
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viahysterie hysterie
catchdimoment
7276 acda 390
catchdimoment
0978 e204 390
Reposted fromwordshaker wordshaker viagket gket
catchdimoment
Reposted fromkjn kjn viaundonee undonee
catchdimoment
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaelinela elinela
catchdimoment

August 21 2017

catchdimoment
4084 7c1f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
catchdimoment
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
catchdimoment
7810 4c2f 390
Reposted from0 0 vianiskowo niskowo
catchdimoment


A Vegan Horror Story
catchdimoment
(...) człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Budowanie tożsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.   
— Ziarno Prawdy
Reposted frommyniu myniu vianiskowo niskowo
catchdimoment
3280 372e 390
catchdimoment
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaafraidoflife afraidoflife
catchdimoment
6565 d48c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasadnessdove sadnessdove
catchdimoment
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
- Nie mam marzeń. - Tym lepiej dla ciebie. Nie spotka cię rozczarowanie.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Dzisiaj potraktuj każde "nie" jako "być może".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 17 2017

catchdimoment
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vialatchontomymind latchontomymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl