Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

catchdimoment
5992 585b 390
Reposted fromyikes yikes viasmejdi smejdi
catchdimoment
catchdimoment
5898 613d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
catchdimoment
7141 fe5b 390
Reposted fromsavatage savatage viasatyra satyra
3010 15f0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viasatyra satyra

September 16 2018

catchdimoment
Przez wiele lat biegłam przez życie drogą przypominającą bardziej tor przeszkód niż wygodną, wydeptaną ścieżkę.
— Anna Czerwińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
To chyba jest właśnie miłość. Kiedy się ma kogoś w domu i zawsze się do niego wraca.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Nie rób tego. Nigdy nie bądź osobą, która się poddaje.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
catchdimoment
catchdimoment
6033 3f59 390
:D
catchdimoment
7585 5dd0 390

August 08 2018

catchdimoment
4536 349a 390
Barcelona
catchdimoment
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
catchdimoment
The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.
— Jordan Belfort

August 06 2018

catchdimoment
KURWA JAK GORĄCO
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
catchdimoment
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy vianowaczi nowaczi
catchdimoment
6108 f79e 390
catchdimoment
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl