Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

catchdimoment
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

July 16 2018

catchdimoment
0637 d639 390
catchdimoment
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
catchdimoment
Marcel Duchamp
catchdimoment

July 13 2018

catchdimoment
7887 44e3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialte lte
catchdimoment
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
catchdimoment
3962 38eb 390
"czerwone wino i zaczynasz być dzielna" ... :>

July 12 2018

catchdimoment
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
— Tony Robbins
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
catchdimoment
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos

July 09 2018

catchdimoment
2581 3b0d 390
Reposted frompanikea panikea
catchdimoment

July 06 2018

catchdimoment
4765 6ba0 390
Reposted frommeem meem viaoutkapa outkapa

July 05 2018

catchdimoment
Jestem z pokolenia, które znało swoje ograniczenia i wiedziało, że ich nie przeskoczy. Z pokolenia orłów, którym wmawiano, że są kurami i skrzydła nie służą im do latania. Z pokolenia dziobiącego ze spuszczoną głową. Dlatego kiedy podniosłem głowę, rozłożyłem skrzydła, odbiłem się od ziemi i wzniosłem wysoko, to wiedziałem już, że nigdy, ale to przenigdy, nie chcę wrócić do kurnika. Wiedziałem, że chociaż mam lęk wysokości, to choćbym miał się zrzygać  ze strachu, nie dam się już ściągnąć na ziemię. I Tobie też tego życzę. Podnieś głowę. Spójrz w niebo i poleć.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompassionative passionative viakatastrofo katastrofo
catchdimoment
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viakissedbyfire kissedbyfire
catchdimoment
Relationships are work, honey, and they aren't 50/50. Some days when I get up I feel like giving 10%, then you have to give 90%that day. 
But there is always 100% love
— unknown
catchdimoment
4978 81d2 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianiskowo niskowo
catchdimoment
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl