Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

catchdimoment
7326 b8fa 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatransfuzja- transfuzja-
catchdimoment
catchdimoment
świąteczny poradnik prezentowy.

November 02 2018

catchdimoment
6542 d912 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapollywood pollywood
catchdimoment
7962 5db2 390

October 31 2018

catchdimoment
6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaMerrry98 Merrry98
catchdimoment
2553 fa07 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerrry98 Merrry98

October 30 2018

catchdimoment
1426 8b50 390
<3
catchdimoment
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
catchdimoment
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viamadadream madadream
catchdimoment
1924 36ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
catchdimoment
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
catchdimoment
1719 6e1e 390
Reposted fromoll oll viamadadream madadream
catchdimoment
2327 8be3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
catchdimoment
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viamadadream madadream
catchdimoment
3520 fded 390
Reposted fromhare hare viabiianca biianca
1569 d7b5 390
Reposted fromturquoise turquoise viabiianca biianca

October 29 2018

catchdimoment

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

catchdimoment
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl