Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

7568 6fe8 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss
catchdimoment

April 23 2017

catchdimoment
catchdimoment
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
catchdimoment
7723 217d 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viaszydera szydera
6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile viaszydera szydera
catchdimoment
4051 7302 390
Reposted fromvandalize vandalize viaszydera szydera
catchdimoment
9304 be8c 390
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera
catchdimoment
8820 4b75 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
catchdimoment
catchdimoment
8059 b538 390
Reposted fromoll oll viabutterfly-effect butterfly-effect
catchdimoment
1982 49d5 390
Reposted fromsohryu sohryu viabutterfly-effect butterfly-effect
catchdimoment
Reposted frombluuu bluuu viasmejdi smejdi
catchdimoment
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
catchdimoment
9334 06cc 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Nie ma żadnych ograniczeń, poza tymi, które sam sobie wmówisz.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 21 2017

catchdimoment
6588 efb7 390
catchdimoment
8726 d9aa 390
Reposted fromcziczi cziczi viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl