Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

catchdimoment
catchdimoment
catchdimoment

February 13 2019

catchdimoment
6733 3a0b 390
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viasmejdi smejdi
catchdimoment
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
catchdimoment
4271 71e7 390
Reposted fromvanite vanite viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
catchdimoment
4978 81d2 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viatobecontinued tobecontinued
catchdimoment
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
-Proszę pani?  - Tak?  - Skąd wiadomo, że się kogoś kocha?  - To jest różnie, ale jest chyba tak, że kiedy się wie, że... a przynajmniej, kiedy nam się wydaje, że jest ktoś, z kim chciałoby się zostać już na zawsze.  - I nie można bez niego żyć.  - Właśnie. Jeśli dwoje ludzi nie może bez siebie żyć, to jest to miłość.
— John Ajvide Lindqvist
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
catchdimoment
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
catchdimoment
Za rok też już mnie nie poznasz - wybacz.
— Miuosh "Bawełna"
catchdimoment
catchdimoment
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarioneta marioneta
catchdimoment
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viamarioneta marioneta
catchdimoment
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viamarioneta marioneta
catchdimoment
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viamefir mefir
catchdimoment
Jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z własnych wpadek, to z czego będzie umiał się śmiać?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
catchdimoment
6329 c228 390
Reposted frommariet mariet viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl